English  Lietuviškai 
12345

Apie mus

MTGA
2012 birželio 01 d. buvo įsteigta Medinės taros gamintojų asociacija (toliau – Asociacija). Tai yra savanoriška, ne pelno siekianti organizacija. Asociacija atstovauja narių interesams valstybės ir kitose institucijose, žiniasklaidos priemonėse, taip pat Asociacija bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis.

Tikslai ir uždaviniai
Remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos valstybės institucijomis, kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis,
Koordinuoti asociacijos narių veiklą bei bendradarbiavimą, visokeriopai skatinti asociacijos narių konkurencingumą tarptautinėje erdvėje bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais,
Mokyti ir šviesti visuomenė, teikti visuomenei informaciją siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į medinę tarą, bendradarbiauti su mokslo institucijomis,
Identifikuoti iškylančias problemas, skleisti kitų šalių patirtį, informuoti asociacijos narius apie valstybės įstaigų bei ES institucijų veiksmus ir nutarimus, turinčius įtakos narių veiklai bei veikti dėl tokių veiksmų ir nutarimų taip, kaip nusprendžia patys nariai,
Analizuoti verslo aplinką, rinkos pokyčius ir galimybes, apibendrinti narių pateiktą informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas ir informuoti apie tai asociacijos narius;
Teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus bei tenkinti kitus viešuosius Asociacijos narių poreikius.

Valdyba
Asociacijos valdymą vykdo Asociacijos Valdyba ir vykdantysis direktorius.
Valdybos pirmininku 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo išrinktas p. Saulius Stonys.
Kiti Valdybos nariai: Juozas Kurauskas (UAB "Kukras"), Saulius Grigentis (UAB "Padėklas").
Asociacijos vykdantysis direktorius – Janas Likšo