English  Lietuviškai 
12345

Įranga ir medžiagos

DŽIOVINIMO KAMEROMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Džiovinimo kameros turi būti pakankamai sandarios šilumos ir drėgmės laidumo požiūriu, kad visus metus būtų galima palaikyti reikalingą džiovinimo režimą (ne žemesnę kaip 62°C oro temperatūrą). Tam reikia:
1.1. sienas ir lubas apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis (rekomenduojama šiluminė
varža ;
1.2. gerai užsandarinti džiovinimo kameros duris, įrengti durų varčios prispaudimo prie staktos užraktus, visą su varčia besiliečiantį staktos perimetrą padengiant karščiui ir drėgmei atsparia medžiaga (karščiui atsparia guma, veltiniu ir pan.);
1.3. ant ventiliacinių kamerų šviežio oro įleidimo ir panaudoto oro išleidimo kanalų įrengti sandariai užsidarančias ir gerai atsidarančias sklendes;
1.4. stacionarių plytinių kamerų sienas iš vidaus ištinkuoti cementiniu tinku, o visų kamerų – padengti hidroizoliacine danga.
2. Turi būti pakankama džiovinimo kamerų šiluminė galia. Džiovinant vidutinio (40 mm) storio pjautinę medieną ventiliacinėse džiovinimo kamerose rekomenduojama: spygliuočių –
nuo 8 kW iki 10 kW vienam mdžiovinamos medienos; lapuočių – nuo 3 kW iki 8 kW vienam mdžiovinamos medienos. Kai džiovinama plonesnė mediena, ši galia turi būti didesnė, o kai storesnė – šiluminė galia turi būti mažesnė. Kondensacinėse džiovinimo kamerose šiluminė galia gali būti apie 2 kartus mažesnė, bet turi būti pakankama šaldymo įrenginio galia, kad būtų galima kondensuoti išgaravusią drėgmę.
3. Džiovinimo kamerose oro cirkuliacija turi būti tolygi per visą kameros ilgį ir aukštį, oro judėjimo greitis per medienos rietuves – ne mažesnis kaip 1 m/s. Mažesnis greitis gali būti, kai oro judėjimo kelias per rietuves trumpas, o didesnis – kai ilgas, t. y. juda skersai per kelias rietuves arba paketus. Tam turi būti tolygiai sumontuoti ventiliatoriai, pučiantys orą į rietuves (atstumas tarp ventiliatorių ašių turi būti nuo 1 iki 2 m).
4. Kamerose turi būti nuolatinė ir patikima džiovinimo agento (oro) temperatūros ir santykinio drėgnio bei medienos drėgnio kontrolė. Tai gali būti atliekama stebint prietaisų rodmenis ir juos užrašant žurnale arba nuotoliniu būdu kompiuterio duomenų kaupiklyje.
5. Kamerų, kuriose bus atliekamas tik apdorojimas kaitinant, medienos sortimento ašyje turi būti sumontuoti ir veikti du temperatūros zondai. Esant būtinybei (kai kameroje negalima pasiekti 59°C–60°C temperatūros), reikia ir apdorojant džiovinimu įrengti du temperatūros matavimo sortimento ašyje zondus.
6. Oro parametrų jutiklius rekomenduojama įrengti bent dviejose kameros vietose (prieš orui įtekant į rietuves ir jam ištekant iš rietuvių arba rietuvių viduryje). Oro temperatūrai ir santykinei drėgmei matuoti gali būti naudojami psichrometrai, sudaryti iš sausojo ir šlapiojo (sudrėkintojo) termometrų, arba termometras ir medienos pusiausvirinio drėgnio matuoklis. Medienos drėgnis reversinės cirkuliacijos kameroje turi būti matuojamas ne mažiau kaip trijose vietose: jei oro judėjimo kelyje yra kelios rietuvės, – matuojama kraštinės rietuvės viršutinėje ir apatinėje dalyje ir vidurinės rietuvės viduryje, o jei yra viena rietuvė, – trečiuoju jutikliu matuojama jos viduryje, o jei dvi – kitos rietuvės viduryje. Nereversinės cirkuliacijos kamerose medienos drėgnis matuojamas rietuvėje (rietuvėse), iš kurių oro srautas išteka.

Parsisiųsti dokumentą