English  Lietuviškai 
12345

Standartai

Apskritai, gamintojų medinė pakuotė turi atitikti tarptautiniam fitosanitarijos priemonių standartui ISPM15, nes tai yra standartas, dažniausiai naudojamas visame pasaulyje.

Ženklinimo pagal ISPM15 tvarka reglamentuoja 2006-10-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-408 “DĖL MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” su 2012.07.09 pakeitimais (Nr. 3D-574).
Šalių, į kurias eksportuojant krovinius, medinė pakavimo medžiaga (MPM) turi būti apdorota ir ženklinta pagal ISPM 15 reikalavimus, sąrašą galima surasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklapyje (http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/fitosanitarija/).

Įmonių ir jų džiovinimo kamerų tikrinimą reglamentuoja 2013-02-15 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-43 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo.

Nuo 2013 m. kovo 3 d. įsigaliojo naujasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010. Šiuo dokumentu reikalaujama, kad pirmą kartą pateikiant medieną ar medienos produktus į ES rinką, bendrovės taikytų deramo patikrinimo sistemą. Pagrindinis tokio patikrinimo elementas yra rizikos įvertinimas dėl galimybės nelegaliai medienai patekti į Jūsų tiekimo grandinę ir ES medienos rinką.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 1d. ES valstybėse įsigaliojo Europos Bendrijos Komisijos reglamentas (2006 m. gruodžio 22 d. Nr. 2023/2006) dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos.
Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1935/2004 (EB) 2023/2006 bei Lietuvos higienos norma HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, papildančią minėtų reglamentų nuostatas, 2007m. birželio 11d. raštu Nr. 10-3172 pritarė Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu geros gamybos praktikos taisyklėms. Šios taisyklės taikomos įmonėms, gaminančioms pakavimo ar kitas medžiagas, skirtas liestis su maistu. Taisykles parengė Lietuvos Pakuotojų Asociacija.